Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2007. 

 
Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2007. 

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249. poz 2104 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę

należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł       

od   01.01.2007 r.    do   31.12.2007.

 

Załącznik do informacji w zakresie umorzenia zaległości  podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Rodzaj zobowiązania

Nazwisko i imię/nazwa

Kwota

Przyczyna

Podatek od nieruchomości

1.Jakubowski Andrzej

1082,00

Ważny interes strony

2 Koch Anna

726,00

3 Tymiński Krzysztof

1727,50

4 Waszkiewicz Eugeniusz

589,00

5 Wieliczkiewicz Dariusz

1622,00

6 PUK SP

150589,00

Uchwała Rady Miejskiej

7 GOPS

2027,00

Uchwała Rady Miejskiej

Podatek rolny

1.Kożuch Zofia

936,85

Ważny interes strony

2.Ostrowski Zbigniew

700,00

3.Szelest Lech

4874,00

4 Sokołowska-Dembińska

   Danuta

7312,00

 

5.Zawada Mariousz

1130,00

Podatek od środków

transportowych

1. Błaszczyk Krzysztof

2.693,00

Ważny interes Strony

 

 

Liczba odwiedzin : 204
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2011-02-07 12:09:03
Czas publikacji: 2011-02-07 12:09:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak