Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.18.2018 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY OLSZYNA”

19.12.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.12.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

2018-12-19 12:39:31
ZP.271.17.2018 przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

2018-11-14 13:09:18
ZP.271.17.2018 przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

26.10.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

23.10.2018 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

23.10.2018 r. Zmiany w SIWZ, Formularzu ofertowym i w Umowie

2018-10-26 11:59:38
ZP.271.16.2018 przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

09.10.2018 r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

04.10.2018 r.:

Informacja z otwarcia ofert

 

28.09.2018 r.:

Odpowiedzi do SIWZ

 

20.09.2018 r.:

Informacja o zmianie w SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

 

 

2018-10-09 10:47:07
ZP.271.15.2018 - „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

06.09.2018 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

31.08.2018 r.

W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania ulegają korekcie zapisy w:

ZP.271.15.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

ZP.271.15.2018 Zmiana informacji w treści SIWZ

 

 

2018-09-06 12:29:42
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi do SIWZ - dotyczy postępowania nr ZP.271.8.2018 - „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

2018-07-17 10:54:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR II POPRAWNE „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

2018-07-05 08:01:31
„ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

2018-07-04 14:29:43
Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony- nr sprawy ZOK.271.3.2018r. na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-04-04 15:00:10
Odpowiedzi na pytania do SIWZ -przetarg nieograniczony- nr sprawy ZOK.271.3.2018r. na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-03-30 11:17:17