Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Burmistrza

W dniu 24.12.2018 r. Urząd Miejski w Olszynie będzie nieczynny.

Dzień ten został odpracowany 01.12.2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Olszyny Nr 73/2018

2018-12-18 08:42:11
Zaproszenia do wypełnienia ankiet dotyczących jakości pomocy świadczonej przez biuro LGD Partnerstwo Izerskie

ankietaZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie
zaprasza
do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy
świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji
projektów w okresie 2016-2018.

 

2018-12-14 11:38:58
Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W związku z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącymi przyjęcia obsługi numeru alarmowego 997 przez centra powiadamiania ratunkowego informuję, iż od dnia 3 grudnia 2018 r. od godziny 10:00 rozpocznie się proces związany ze zmianą kierowania ww. numeru alarmowego. Powyższe oznacz, że połączenia na numer 997 z obszaru województwa dolnośląskiego będą obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.

2018-11-30 10:17:12
Informacja o dniu wolnym od pracy

Informacja o dniu wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskim w Olszynie

 

Burmistrz Olszyny informuje, że dzień 24 grudnia (poniedziałek) 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie.

Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 1 grudnia 2018 r. (sobota).

 

*) Zarządzenie Burmistrza Olszyny nr 73/2018 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie i ustalenia terminu jego odpracowania

2018-11-30 09:59:33
Obwieszczenie ws wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną (instalacja 3)” realizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 279/2 w miejscowości Grodnica gmina Olszyna ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2018-11-30 08:10:32
Obwieszczenie ws wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną (instalacja 2)” realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 279/2, 295, 296 w miejscowości Grodnica gmina Olszyna ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2018-11-30 08:10:01
Obwieszczenie ws wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną (instalacja 1)” realizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 279/2 w miejscowości Grodnica gmina Olszyna ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2018-11-28 11:22:35
Trening systemu powszechnego ostrzegania

2018-11-13 17:27:26
Obwieszczenie Burmistrza Olszyny ws Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną (instalacja 3)” w miejscowości Grodnica

2018-10-09 00:34:11
Obwieszczenie Burmistrz ws Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną (instalacja 2)” w miejscowości Grodnica

2018-09-18 11:40:14