ZB NR 16/2019 ws ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r. 

 
 
 

Załączniki

Zb_Nr-16-2019.pdf

Data: 2019-02-06 14:43:53 Rozmiar: 426.66k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 10
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Pierowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Pierowska Justyna
Czas wytworzenia: 2019-02-06 14:43:53
Czas publikacji: 2019-02-07 14:50:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak