Informaja w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym. 

 

 

 

Wsparcie z Unii Europejskiej

Nazwa projektu

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna

Cele projektu

Przedmiot projektu stanowić będzie budowa 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych o szacowanej łącznej mocy zainstalowanej 93 kW. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz zaspokojenie potrzeb Miasta i Gminy Olszyna na zieloną energię. Mikroinstalacje zostaną umieszczone na dachach następujących budynków:  Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Korczaka w Biedrzychowicach, Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach.

Wartość projektu

1 090 125,97 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich

926 607,07 zł

 

Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2017-05-05 11:32:18
Czas publikacji: 2017-05-30 12:43:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak