Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2008 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2008 

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249. poz 2104 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono  pomocy publicznej    

                

w okresie  od   01.01.2008 r.  do   31.12.2008 r nie udzielono pomocy publicznej 

 

Liczba odwiedzin : 189
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2011-02-07 11:46:17
Czas publikacji: 2011-02-07 11:46:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak