Skarbnik Gminy 

 
  

Download/get/id,13199.html

SKARBNIK GMINY

Barbara Chołuj

Download/get/id,14398.html

adresUrząd Miejski w Olszynie

ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna

pok. 10, III piętro


    tel    tel. sekretariat – 75 721-20-50

    email     e-mail: b.choluj@olszyna.pl  

 


  

folder

Zakres obowiązków : 

1.       Wykonuje zadania związane z planowaniem i realizacją budżetu Gminy  

2.       Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Finansowego. 

3.       Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności :

 Przygotowywanie projektu budżetu gminy, Nadzorowanie wykonywania budżetu, Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza, Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, Składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania pieniężne Gminy oraz powiadamianie Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w wypadku odmowy złożenia kontrasygnaty, Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy,  Skarbnik Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników Referatu Finansowego.


 

 
Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-19 14:47:57
Czas publikacji: 2006-06-19 14:47:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak