Sekretarz Gminy Olszyna 

 
  

Download/get/id,13198.html

SEKRETARZ GMINY OLSZYNA


Halina Białoń

Download/get/id,14397.html


adresUrząd Miejski w Olszynie
 

ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna
tel    tel. sekretariat – 75 721-20-50

email    e-mail: h.bialon@olszyna.pl  

 

    FOLDERZakres obowiązków: 

1.   Sekretarz Gminy realizuje zadaia zgodnie z udzielonymi przez burmistrza upoważnieniami i pełnomocnictwami.

2.   Sekretarz Gminy pełni obowiązki burmistrza w przypadku jego nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym, chorobą lub innymi nieobecnościami.

3.   Sekretarz Gminy realizuje zadania powierzone przez burmistrza.
Zadania i kompetencje sekretarza:

 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy urzędu oraz uaktualnia je w miarę potrzeby,
 • opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
 • nadzoruje sprawy osobowe- kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miejskiego,
 • zapewnia zgodność wydanych decyzji administracyjnych i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzoruje przestrzeganie przez pracowników rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów, w tym skarg i wniosków,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  - samodzielnymi stanowiskami pracy
  - pracownikami obsługi
 • nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac rady,
 • prowadzi sprawy gminy powierzone przez burmistrza,
 • prowadzi sprawy z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów,
 • prowadzi nadzór nad ewidencją spraw niejawnych,
 • prowadzi nadzór nad ochroną danych osobowych,
 • nadzoruje proces edukacji w placówkach oświatowych gminy oraz działalność kulturalną, turystyczną i sportową na terenie gminy.
 • pełni funkcję Zastępcy Kierownika USC.

 

 
Liczba odwiedzin : 762
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-19 14:33:12
Czas publikacji: 2006-06-19 14:33:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak